Dnes má svátek: Emanuel Zítra: Dita Pozítří: Soňa
csenfrdeplptruskes

Bravantický Brumla 2/2017


Slovo starosty:

Dámy a pánové, vážení občané Bravantic,

jak již víte z veřejné schůze dne 7. 3. 2017, největší naší akcí bude oprava budovy Obecního úřadu. Budeme také provádět opravy místních komunikací. Opravena bude rovněž střecha šaten TJ Sokol Bravantice a střecha Mysliveckého sdružení SEZINA. Obě střechy jsou ve velmi  špatném stavu. Průběžně budeme řešit i opravy, které se aktuálně vyskytnou.

V příštím roce 2018 se zaměříme na rekonstrukci objektu Sboru dobrovolných hasičů, kde je zapotřebí oprava nejprve střechy  a poté i celé budovy hasičské zbrojnice. 

Další důležitou  informací je, že jsem v současné době podal na odbor výstavby v Bílovci  projektovou dokumentaci na získání stavebního povolení pro vybudování  chodníku přes naši obec. Pokud vše půjde hladce, mohli bychom v roce 2018 začít se stavbou. Tato stavba se bohužel bude muset provádět na etapy, takže moc rychle to nepůjde. 

Vážení občané Bravantic, velmi nerad, ale znovu vám připomínám, že provádíme soupis všech občanů, kteří kupují buď čtvrtletní známky nebo tzv. jednorázové  visačky na vývoz domovního odpadu. Cílem je získat přehled, kdo za vývoz odpadu platí a kdo ne. V závěru roku se pak budeme dotazovat  těch, kteří za likvidaci odpadu neplatí, jakým způsobem domovní odpad likviduji? Je smutné, že někteří  své odpadky  řeší  položením 50-ti koruny na popelnici a spoléhají na to, že pracovníci  firmy SLUMBI popelnici vysypou a 50-ti korunu si strčí do kapsy na svačinu. Je mi jasné, že  se tito občané  smějí, že ušetřili 40 korun, neboť visačka stojí 90,- Kč. Není  to  fér jednání k ostatním  občanům, kteří si vývoz řádně zaplatí. Ještě horší je, že dochází nejen k vysypávání odpadu do míst, kam odpad nepatří,  ale také do cizích popelnic, jak tomu bývá  u bytovek, a pak ti, co bydlí v obecních bytech a řádně platí, nemají kam svůj odpad dávat. 

Podobná situace je i s využitím kontejnéru pro tříděný odpad. Obec pro nás platí kontejnery na sklo, papír, plasty. A někteří občané stále do těchto kontejnerů - určených pouze na tříděný odpad, vyhazují kdeco: stavební suť, stará umyvadla, drobné elektrospotřebiče i odpad komunální.

Pro vše, co již v domácnosti nepotřebujete, jsou 2x ročně na náklady obce přistavovány velkoobjemové kontejnery!

Prosím buďte ohleduplní a zodpovědní. 

Názor zastupitelů obce Bravantice je takový, že pokud nedojde ke zlepšení současného neutěšeného stavu, bude zaveden plošný poplatek za likvidaci odpadu, který vyjde dráž.

Starosta obce Bravantice Ivo Kočíš

balonky
Obecní úřad zve dne
24. 6. 2017 od 13.00 hod.
všechny občany Bravantic i hosty  na
„DEN  OBCE“
který bude probíhat
v areálu hřiště TJ Sokol Bravantice
a v přilehlých prostorech.

Poplatky za psa se platí do konce dubna
tedy do 30. 4. 2017

20. 4. 2017 od 08.00 do16.00 hod. budou přistavené velkoobjemové kontejnery parkoviště proti bývalé prodejně Jednota

Od 1. 4. 2017 do 31.10. 2017 vývoz popelnic
co 14 dnů každý sudý týden (od 5. 4. 2017)


Senior klub

10. 4. 2008 se pod vedením paní Vendulky Pospíchalové začala psát historie Senior klubu v Bravanticích. Vstupujeme tedy do druhé desítky naší činnosti. A že byla pestrá o tom svědčí akce, které jsme uskutečnili nejen pro své členy, ale hlavně pro všechny, kteří se rádi setkávají a baví.

Na začátku nás bylo 44. Toto číslo šlo nahoru dolů, tak jak to bývá u starších lidí. Na konci r. 2016 nás je také 44. Přijďte číslo zvýšit.

Myslím, že akce, které senioři dělají, dělají poctivě a dobře. Jen tak namátkově:

 • tradiční jarní vaječina v has. areálu 
 • prodávání vlastních zákusků na Dni obce
 • 2x v roce zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě
 • jarní a podzimní jednodenní výlety autobusem
 • v létě „ na tvarůžky“ směr Mexiko ve Vřesině, později v Motobaru u Hanky
 • linkovým autobusem do ZOO Ostrava, pivovar OSTRAVAR, Slezskoostravský hrad atd.
 • jarní a zimní setkávání v KD
 • různé přednášky
 • bigády v has. areálu, pomoc při úklidu KD atd.

„JE TO FAJNE, NO NI?“

Chystané akce:

 • Zveme všechny na zájezd na zahrádkářskou výstavu FLORIA VĚŽKY 3. 5. 2017 v 8.00 autobusem ze všech zastávek. Pro nečleny poplatek 200.- Kč za bus. Zájemci hlaste se u paní Pospíchalové na tel. 728 096 387.
 • Tradiční vaječina proběhne 20. 5. od 14.00 v has. areálu. Vstupné 20.- Kč. Vstupenka je slosovatelná. Bude bohaté občerstvení, zábava a slunné počasí.
  Srdečně zveme.

Děkujeme dětem a paní učitelkám za pěkné vystoupení na seniorském jarním setkání v KD. Máme šikovné děti.


Římskokatolická farnost

Velikonoční  radost ze Zmrtvýchvstání  Krista

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, tři dny po jeho ukřižování. Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který připadá každý rok na jiné datum – na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel tak může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.

Všichni toužíme po velké lásce. Ale opravdu velká láska je bytostně spjata s věrností, vytrvalostí a především s bolestí. Velká láska dává všanc sebe, svůj život.

Před velkou láskou, které bychom dali sami sebe, ale máme strach. Ten k lásce nepatří.

Velikonoce jsou obdobím, kdy je před nás rozprostřen obraz velké lásky, oběti života i jejího vítězství v Ježíši Kristu.

Přeji vám požehnané prožití velikonočních svátků a určitou empatii, která se stane osobním bohatstvím, z něhož máme rozdávat.

P. Pawel Piotr Kukiola

Pašijový týden

Poslední týden dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše Krista a každý den má své pojmenování: 

 • Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky
 • Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely
 • Škaredá (černá ) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu to zůstalo každou středu v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše.
 • Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha apod.), aby byl člověk zdravý, zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí až do soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a klapači.  
 • Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován. V některých městech se hrají pašijové hry. Podle starobylých pověr se v těchto dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat a kopat na poli, nepralo se prádlo.
 • Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly se obřadní pokrmy, pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila se vajíčka.
 • Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého liturgického roku. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel, musel být takovým jídlem obdarován.
 • Velikonoční (Červené) pondělí je dnes nejoblíbenějším dnem hlavně mužů. V tento den se mělo darovat červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá.


Velikonoce 2017 v Bravanticich


13. 04. Zelený čtvrtek
19.15 h. mše sv. 

14. 04. Velký pátek
19.15 h. obřady (tento den se nikde na světě neslaví mše sv.)

16. 04. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00 h. mše sv.

17. 04. Pondělí v oktávu velikonočním
9.00 h. mše sv.
Zprávičky z naší školy a školičky

zapis do zs

 zapis do ms

„Paní ZIMA je už pryč, vydejme se JARU vstříc.“

Toto rčení nás bude provázet v dalším období školního roku. 

Co nás čeká a nemine? I když je sluníčko ještě zubaté, přesto naše aktivity ve škole a školce jsou jasně dány a náš celoroční plán je již naplněn dalšími aktivitami. 

Jednou z nejdůležitějších aktivit je příprava zápisu do 1. ročníku ZŠ Bravantice, který se bude nově konat 5. dubna 2017 od 14.00 hodin v budově školy pod tajemným názvem ŠKOLA HROU. Srdečně zveme rodiče a předškoláky k zápisu do překrásné školy. Od nového školního roku je bude čekat nejedno překvapení, které ale nesmíme prozradit, protože už by to nebylo tajemstvím.

Děti z naší školky se v měsíci dubnu zapojí do celostátního projektu Malý zahradník, jehož sponzoři jsou firmy Agro CS a.s. a Plastia, kteří dodají materiál pro realizaci projektu. Dále nás čeká jarní tvoření v MŠ s rodiči a dětmi, zápis dětí do MŠ, který se uskuteční 3. května 2017 od 8.00 hodin do 16.00 hodin v budově MŠ Bravantice

Pojedeme na výlet a připravujeme pro naše děti ekologické programy a závěrečné rozloučení s předškoláky na zahradě. 

V jarním období připravujeme pro naše žáky a rodiče:

 • Zápis do 1. ročníku ZŠ Bravantice 5. dubna 2017 od 14.00 hodin ŠKOLA HROU 
 • Vítání jara – vyneseme Morenu a odeženeme paní ZIMU aneb Velikonoce ve škole 
 • Ekologický projekt Den Země s agenturou Rozchodník
 • Zúčastníme se soutěží – v anglickém jazyce, sportovních utkání ve fotbale, v dopravní soutěži v Odrách 
 • Připravujeme projektový den Kouzelná a čarodějnická škola   
 • Vycházka k pomníku osvobození
 • Zápis dětí do MŠ Bravantice 3. května 2017 od 8.00 do 16.00 hodin 
 • Oslavu Dne matek 
 • Soutěž v dopravní výchově v Odrách 
 • Projektová výuka „  Čtení to nic není… „
 • Slavnost Den dětí aneb Škola naruby: „Barevná škola“ 
 • Soutěž v lehké atletice v ZŠ Zbyslavice 2. června 2017 
 • Školní výlet
 • Vystoupení žáků a dětí Den obce Bravantice 
 • Hledání pokladu – projektový den 
 • Slavnostní ukončení školního roku 

Zároveň bychom chtěli poděkovat rodičům a přátelům školy, kteří se ve svém volném čase aktivně zapojili do dění školy a v rámci svých aktivit vedou ve škole kroužky zumby, angličtiny, rybářský kroužek a hasičský kroužek. Děkujeme.

Veškeré informace můžete shlédnout na našich web. stránkách: 

www.zsamsbravantice.webnode.cz


Sokol

Tímto vás zveme do areálu TJ Sokolu Bravantice na mistrovská utkání žáků a mužů.

Rozpis utkání je níže, občerstvení je zajištěno.

Trenéři Sokolu Bravantice zvou všechny kluky a holky do 15 let na tréninky, které budou každé úterý a čtvrtek od 16,30hodin, do cca 18 hodin. Muži trénují stejné dny od 17,30 hodin.

ROZPIS ŽÁCI – JARO 2017

1 Heřmanice BRAVANTICE 23. 4. 10:00 NEDĚLE
2 Děrné BRAVANTICE 30. 4. 14:30 NEDĚLE
3 BRAVANTICE Spálov 6. 5. 14:30 SOBOTA
4 Jakubčovice n.O. BRAVANTICE 13. 5. 14:30 SOBOTA
5 BRAVANTICE Vražné 20. 5. 15:00 SOBOTA
6 BRAVANTICE Jeseník 27. 5. 15:00 SOBOTA
7 Kujavy BRAVANTICE 3. 6. 12:00 SOBOTA

ROZPIS MUŽI – JARO 2017

1 BRAVANTICE Bílov 8. 4. 15:30 SOBOTA
2 Hodslavice BRAVANTICE 15. 4. 16:00 SOBOTA
3 BRAVANTICE Lubina 22. 4. 16:00 SOBOTA
4 Sedlnice BRAVANTICE 30. 4. 16:30 NEDĚLE
5 BRAVANTICE Příbor 6. 5. 16:30 SOBOTA
6 Žilina BRAVANTICE 14. 5. 10:15 NEDĚLE
7 BRAVANTICE Trojanovice-Bystré 20. 5. 17:00 SOBOTA
8 Petřvald B BRAVANTICE 27. 5. 17:00 SOBOTA
9 Hostašovice BRAVANTICE 3. 6. 17:00 SOBOTA
10 BRAVANTICE Bartošovice 10. 6. 17:00 SOBOTA
11 Zbyslavice BRAVANTICE 18. 6. 17:00 NEDĚLE

Hasiči informují

 

Dne 22. dubna od 7.00–11.00 hodin proběhne po obci sběr kovového odpadu. Šrot nechte před branou, popřípadě vám s ním pomůžeme. 

1. května dopoledne proběhne Recesní prvomájový průvod přes obec v dobových krojích.  

13. května bude v hasičárně soutěž v požárním sportu, kde se předvedou družstva mladých a starších hasičů. 

27. května projde obcí veselý průvod, který vás pozve do areálu hasičské zbrojnice na odpolední Kácení máje a večerní disko karneval

Na všechny akce jste srdečně zváni. 

Dále informujeme, že kroužek mladých hasičů se od dubna koná každou středu od 16.00 do 18.00 hodin v areálu hasičárny. Zde děti budou cvičit požární útok, štafetu dvojic, střelbu ze vzduchovky, překonání překážky po vodorovném laně a přípravu na soutěž hry Plamen.

Náš sbor organizuje sběr elektrospotřebičů v obci. Proto prosíme občany, aby své nefunkční televize, pračky, ledničky a jiné elektrospotřebiče přivezli každou středu od 16.00–18.00 hodin do hasičárny. Bližší informace na tel.739 420 198, 604 149 323, na našich webových stránkách, nebo na vývěsní hasičské tabuli před obecním úřadem. Výtěžek z tohoto programu bude použit pro naše mladé hasiče.

Naše web.stránky:
bravantice.ikpo.cz/sdh
sdhbravantice.webnode.cz


Myslivecké sdružení Sezina

den zemePříroda a myslivost

Druhé čtvrtletí každého roku je nejvýznamnějším obdobím života na naší planetě. Připomínáme si jej postupně světovými a mezinárodními Dny – ptactva, Země, slunce, národních parků, ptačího zpěvu, stěhovavých ptáků, myslivosti a ochrany přírody, životního prostředí, rybářství.

Jsou to dny plné květů, barev, vůní, zvuků a prostřeného stolu pro kypící život naší jarní přírody, bez jejíhož bohatství a darů není možná existence všeho tvorstva naší země. V tomto období rodícího se života naší zvěře, prosíme vás, procházejte rozkvetlou přírodou s největší ohleduplností a se zamezením volného pobíhání svých domácích miláčků.

Čeká nás usilovná práce na zabezpečení a obnově naší krajiny. V tomto roce odstraníme z naší honitby pletivo starých oplocenek, které již neslouží svému účelu. Současně budeme udržovat nové oplocenky, aby nebyla poškozována nová výsadba. Také ošetříme kaštanovou alej u našeho zámku.

Věnujme zvýšenou pozornost i našim památkám v obci. Obnovili jsme výsadbou historickou kaštanovou alej kolem zámku, která je každoročně někým poškozována. Dva mohutné dochované jírovce maďaly z konce 19. století smutně na to vzhlížejí. Rovněž Lípa svobody z jara r. 1946 je památníkem, kde nacisté pálili v r. 1938 vše, co připomíná češství, potřebuje větší péči.

Nechť tyto malé pozornosti naleznou příznivou odezvu i ve vašich srdcích.

Zdeněk Pilich

 


Skauti

radci

Jak to teď vypadá v našem skautském oddíle? 

Učíme se, jak dávat první pomoc při říznutí, popálení, bodnutí hmyzem či zlomenině, luštíme šifry, chodíme do přírody a poznáváme ji, snažíme se být prospěšní druhým a konat dobré skutky. Letos se stejně jako minule zúčastníme v průběhu dubna či května akce Skautský dobrý skutek a pokusíme se alespoň malinko přispět naší vesničce k dobrému. Nějaké nápady už máme, ale zatím je ještě budeme udržovat v tajnosti. 

Sedmikrásky Locika, Kudlanka a Bulík na podzim úspěšně absolvovaly Hradní rádcovský kurz, který formuje mladé rádce, aby byli schopni vést družinku sami. Rádci Princezna, Domyšník a Kudlanka se zúčastnily střediskové chaty pro rádce ve Štramberku, kde se seznámily s rádci dalších oddílů v našem středisku Albrechtičky. Družina Sedmikrásek se chystá na Svojsíkův závod, my držíme palce, ať se zadaří!


Rybáři

Jaro je tady a  na březích řek a nádrží přibývají rybáři, kteří nedočkavě očekávají svůj první letošní úlovek. Ledy zmizely a tak hospodáři místních rybářských organizací obcházejí jim svěřené revíry a zjišťují, zda se jim krutá zima nepodepsala na úhynu rybí osádky. Podle prvního ohledání břehů  bravantické nádrže je vše OK a tak se můžeme těšit na bohaté úlovky, zejména pak dravců – candátů, štik a okounů, kterým se v naší nádrži nadmíru daří...

V současné době v MO ČRS Bravantice vrcholí prodej členských známek a povolenek k rybolovu - poslední  úřední termín je 29. dubna od 16 do 18 hodin v klubovně MO. Mimořádně se můžete na vyřízení vašich členských záležitostí dohodnout s hospodářem Petrem Zárubou. Upozorňujeme, že nezakoupení členské známky do konce dubna 2017 znamená ukončení členství v organizaci. Po tomto termínu budou všichni zájemci bráni jako noví členové s povinností zaplatit vstupní poplatek.

V místní základní škole se koná každé sudé kalendářní pondělí od 14 do 15 hodin výuka rybářských dovedností v kroužku mládeže od 6 let. Nejúspěšnější děti si mohou zajistit opět první krajskou povolenku k rybolovu zdarma. Přihlásit se můžete ještě v průběhu dubna (to platí také pro zájemce z jiných škol).

Hlavní akcí letošního jara budou Jarní rybářské závody, které se uskuteční na bravantické nádrži v sobotu 13. května od 6 do 14,30 hodin. Propozice najdete opět na naších rybářských internetových stránkách www.okoun.webnode.cz. Tam si rovněž můžete zarezervovat startovní místo u vody. Organizátoři se těší na vaši účast v co největším počtu... občerstvení bude připraveno jako vždy i pro diváky a příchozí. 


Společenská rubrika

Jubilanti - významné životní jubileum oslaví: 

 • SEDLÁKOVÁ  Karla 60 let
 • VÝTISKOVÁ  Vlasta 60 let
 • SKOPAL  Petr 65 let
 • PUSTĚJOVSKÝ Zdeněk 65 let
 • PŘÁDKA Bohumír 65 let
 • KUČEROVÁ  Drahomíra 70 let
 • PITŘÍKOVÁ  Libuše 75 let
Narodili se nám
 • PYSZKO Jan
 • ŠULÁK Jakub
 • RESTLOVÁ Eliška
 • MRÁZOVÁ Gabriela
Opustil nás
  • RNDr. RESTL Čestmír
  • DVOŘÁČKOVÁ Jozefína
Věnujme tichou vzpomínku.

Všem jubilantům i novým
občánkům přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky a rodinné pohody.


pdf Bravanticky Brumla 2/2017 (3.44 MB)

Vytisknout E-mail