Dnes má svátek: Emanuel Zítra: Dita Pozítří: Soňa
csenfrdeplptruskes

Bravantický Brumla 4/2017


Slovo starosty:

 Vážení občané Bravantic,  překonáváme 3. čtvrtletí roku 2017, které nám připravilo spoustu nepěkných překvapení při prováděných opravách opěrných zdi na toku Seziny. Myslím si, že průběh oprav zaskočil všechny. Musím kladně ohodnotit váš velice profesionální přístup, že jste nepropadali hysterickým výjevům a že jste vše rozumně ustáli. Co se dalo řešit hned, tak se řešilo. Jsem přesvědčen, že to nejhorší máme za sebou. Vedení firmy, která provádí opravy, uvede vše do původního stavu, takže by tu neměly zůstat nějaké rozježděné příkopy a podobně. Termín oprav je stanoven dle dokumentace do 20. 12. 2017.  Když už jsme toho tolik vytrpěli, určitě vydržíme do konce.

Rovněž se blíží k závěru oprava Obecního úřadu, ale to jistě registrujete sami. Předpokládám, že poslední čtvrtletí roku 2017 už bude ve znamení klidu, budeme se hlavně zajímat o nákup dárků pro naše nejbližší a budeme prožívat jen samé příjemné věci.

Starosta obce Bravantice Ivo Kočíš


Ve čtvrtek 19. 10. 2017
od 08.00 do16.00 hod.
budou přistavené
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
u bývalého obchodu p. Kočí


Prodejna potravin na Obecním úřadě Bravantice bude od 1. 11. 2017 uzavřena

Otevření schránky z kupole kříže na zvonici

V červenci jsme na Obecním úřadě otevřeli schránku, která byla umístěna v kupoli kříže na zvonici. Vše co obsahovala jsme nafotili a postupně vám přiblížíme. Rozhodně i my přispějeme do schránky před jejím opětovným uložením do kupole zvonice věcmi ze současnosti. Video z otevírání schránky je zveřejněno zde.

Senior klub

Bez příspěvku


Zprávičky z naší školy a školičky

Podzimní zprávy ze školky a školy

  Vážení občané a milí přátelé školy, prázdniny velice rychle uběhly a opět se 4. září 2017 na školní chodbě rozezvučel náš starodávný zvon, který ohlašoval, že prázdniny už jsou za námi a nastal nový školní rok 2017/2018. V naší historické budově jsme přivítali tři nové prvňáčky, kteří se již nemohli dočkat a s očekáváním a úsměvem na tváři vstoupili nedočkavě do své třídy. Ve třídě nové žáčky přivítala paní ředitelka, popřála jim šťastné vykročení, paní učitelka popřála dětem, aby se rychle naučili číst, psát a počítat. Z obecního úřadu naši nejmenší obdrželi upomínkové předměty, dárečky, pamětní list a kornout se sladkostmi. Spolu s novými učebnicemi a pomůckami si vše odnesli domů.

V první den školního roku jsme připravili překvapení pro ostatní žáky, kdy si prohlédli prostory nové školní družiny. Co je nejvíce zaujalo? Přece nový „fukar“ a lentilkové WC. Družina, která byla zrekonstruována z prostor školního bytu, prošla náročnou rekonstrukcí, včetně nové elektroinstalace, osvětlení, výmalby, nových vodovodních odpadů, vybudováním soc. zařízení, položením nových krytin a zakoupením nábytku pro prostory školní družiny. „Družiňáci“ mohou trávit svůj volný čas v nových prostorách, které slouží k zájmovým aktivitám žáků. Děkujeme obci Bravantice za podporu a financování nových prostorů naší družiny. Naše ZŠ a MŠ Bravantice je zapojena do projektu ŠABLONY do škol 2017, který je spolufinancován EU z OP VVV.

Cílem projektu pro období dvou let je posílení školy o školního asistenta, chůvy do MŠ, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a zaměření na spolupráci s rodiči dětí v MŠ a ZŠ. Realizace projektu potrvá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Z projektu pro volnočasové aktivity žáků realizujeme „Čtenářský klub a klub deskových her“ v odpoledních hodinách 1x týdně od 15.00 do 16.30 hodin. Během dvouletého období se zaměříme na realizaci zajímavých besed pro rodiče s odborníky, kteří budou seznamovat rodiče s poznatky, týkající se školní zralosti, výchovy dětí apod. Veškeré aktivity jsou zdarma.

Připravujeme:
25. 10. 2017 Lucerničkový pochod
8. 12. 2017 Mikulášská nadílka v KD Bravantice
2. 2. 2018 Tradiční školní ples v KD Bravantice
24. 3. 2018 Maškarní rej v KD Bravantice
25. 5. 2018 SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K 120. VÝROČÍ ŠKOLY

Zprávičky ze školky Ve školce od nového školního roku došlo k novým změnám, kdy na vlastní žádost odešla na jiné pracoviště p. uč. Z. Grygarová, na její místo nastoupila Mgr. K. Hůrková, která k nám přešla z MŠ z Ostravy. Již o prázdninách pracovala na výzdobě školky a dychtivě očekávala příchod nových dětí. Kapacita MŠ je zcela naplněna do počtu 28 dětí. Novinkou v MŠ Bravantice je zřízení funkce asistenta pedagoga pro dítě s podpůrným opatřením, kterou vykonává dopoledne v MŠ M. Konečná. Přejeme všem dětem ve školičce pohodu, prožití dětských očekávání a chvil a těšíme se na spolupráci s rodiči nových dětí.  Sledujete veškeré informace na stránkách školy: www.zsamsbravantice.webnode.cz

Mgr. S. Tulisová, řed. ZŠ a MŠ Bravantice


Sokol

 Srdečně vás zveme do areálu Sokola Bravantice k domácím utkáním ve fotbale. Zároveň zveme hochy a dívky ve věku 7-14 let, aby se s námi pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16,30-18 hod proběhli na hřišti.

 

ROZPIS ŽÁCI – PODZIM 2017

  DOMÁCÍ HOSTÉ DATUM ČAS DEN
1 Spálov BRAVANTICE 3. 9. 13:30 NEDĚLE
2 Jistebník BRAVANTICE 7. 9. 17:00 ČTVRTEK
3 BRAVANTICE Heřmanice 16. 9. 13:30 SOBOTA
4 Bílovec BRAVANTICE 24. 9. 10:00 NEDĚLE
5 BRAVANTICE Suchdol 30. 9. 13:30 SOBOTA
6 BRAVANTICE Spálov 7. 10. 13:00 SOBOTA
7 BRAVANTICE Bílovec >14. 10. 13:00 SOBOTA
8 Heřmanice BRAVANTICE >21. 10. 11:30 SOBOTA
9 BRAVANTICE Jistebník 28. 10. 12:00 SOBOTA

 

ROZPIS MUŽI – podzim 2017

  DOMÁCÍ HOSTÉ DATUM ČAS DEN
1 BRAVANTICE Bílov 12. 8. 17:00 SOBOTA
2 Sedlnice BRAVANTICE 20. 8. 17:00 NEDĚLE
3 BRAVANTICE Olbramice 26. 8. 17:00 SOBOTA
4 Vražné BRAVANTICE 2. 9. 16:30 SOBOTA
5 Zbyslavice BRAVANTICE 10. 9. 16:00 NEDĚLE
6 BRAVANTICE Žilina 16. 9. 16:00 SOBOTA
7 Příbor BRAVANTICE 23. 9. 16:00 SOBOTA
8 Bludovice BRAVANTICE 28. 9. 16:00 ČTVRTEK
9 BRAVANTICE Mořkov "B" 30. 9. 15:30 SOBOTA
10 Štamberk BRAVANTICE 7. 10. 15:00 SOBOTA
11 BRAVANTICE Petřvald "B" 14. 10. 15:00 SOBOTA
12 Ženklava BRAVANTICE 21. 10. 14:00 SOBOTA
13 BRAVANTICE Bartošovice 28. 10. 14:00 SOBOTA
14 BRAVANTICE Bludovice 4. 11. 14:00 SOBOTA

 


Hasiči informují

V letošním roce se děti z kroužku mladých hasičů již potřetí účastnili soutěží v celoroční lize mladých hasičů Floriánek Cup 2017. Rovněž členové dorostu a starších hasičů se účastnili několika denních a nočních soutěží. Všichni si přivezli nejen ocenění, ale také zkušenosti po nezdařilých pokusech nasát vodu, či kvalitně spojit hadice. Jak členy dorostu, ale také mladé a starší soutěžící musíme pochválit za celoroční snahu a odhodlání vyniknout mezi velkou konkurencí ostatních družstev.

Tímto bychom chtěli oslovit mladé a starší děti, kteří by měli zájem se státi členy našeho kroužku mladých hasičů. Náplní je rozvíjení znalostí, vědomostí a dovedností o hasičích, hra Plamen (požární útok, štafety s překážkami, střelba), soutěže, výlety, hry, společné akce a seznamování s hasičskou technikou. Kroužek mladých hasičů je každou středu od 16.00–18.00 hodin v hasičárně, ale na podzim a zimu se přesune do tělocvičny naší školy. Všechny informace, kontakty, různé fotky a videa ze soutěží jak dětí, tak i starších hasičů naleznete na našich webových stránkách. Můžeme se pochlubit vlastnoručně vyrobenými bariérami našimi členy, ale také nečleny, kterým tímto děkujeme. Naše jednotka v průběhu letošních prázdnin vyjížděla pětkrát k technické pomoci a to k likvidaci bodavého hmyzu v naší obci. Z důvodu požáru jsme naštěstí letos vyjíždět nemuseli.

Ovšem začíná topná sezóna a proto prosíme občany, aby si aspoň zkontrolovali průchodnost svého komínu a měli pořádek kolem svého kotle.

Protože: Stačí malá jiskřička a hoří celá kůlnička!

Také prosíme občany, kteří mají jakýkoliv nefunkční elektrospotřebič, aby jej po domluvě na tel. 739 420 198, 604 149 323 přivezli do hasičárny. 
bravantice.ikpo.cz/sdh
sdhbravantice.webnode.cz


Myslivecké sdružení Sezina

Co nám přináší poslední čtvrtletí tohoto roku?
Příroda nás uvítá pestrou paletou barev a také plodů. Využijeme ještě babího léta, později už to budou dny pod mlhavou peřinou, plískanice, mrazíky a snad i kýžená sněhová přikrývka. Probíhá intenzivní odlet tažných ptáků na jih a přílet hostů ze severu. Dny jsou stále kratší a tma začíná převládat. Příroda a někteří živočichové se ukládají k zimnímu spánku. Členové našeho spolku umožní Okr. mysl. spolku Ostrava uspořádat v naší honitbě podzimní zkoušky loveckých psů. Úspěšné absolvování těchto zkoušek kvalifikuje ohaře, lovecké slídiče, teriéry, jezevčíky a retrievery jako lovecky upotřebitelné při dohledání a přinášení drobné zvěře. Zkoušky se budou konat 7. října, zahájení a ukončení bude v prostorách myslivecké klubovny v Bravanticích. Účast veřejnosti s určitým omezením je vítána. Zvěři nastává období strádání a zimní nepohody. Čeká nás intenzivní přikrmování spárkaté a drobné zvěře jaderným, dužnatým a objemovým krmivem, minerály, vitamíny, solí a též léčení. Dokončujeme odlov neduživé zvěře holé, tj. srn a srnčat. Zvýšenou pozornost věnujeme vzhledem k africkému moru prasat i odlovu prasete divokého.
3. 11. si připomeneme patrona našich myslivců, sv. Huberta.
Nezapomínejme rovněž na řadu našich užitečných ptáčků, kteří tak rádi navštěvují krmítka u našich obydlí. V honitbě budou také znít povely a výstřely ohlašující podzimní společné hony na drobnou zvěř, které jsou pro myslivce odměnou za celoroční práci, kterou přírodě a chovu zvěře obětavě věnují.
Přejeme našim občanům a především dětem bohaté bílé Vánoce a úspěšný vstup do roku 2018. 

Zdeněk Pilich


Skauti

Letos jsme prožili náš skautský tábor v Nedašově u Zlína. Začali jsme tak náš prázdninový čas. Počasí stálo při nás, až na noci, které někteří z nás strávili v mokrém spacáku. Učili jsme se postavit stan ve větru, nasekat dříví na oheň, uvařit oběd, zorientovat se v přírodě, poznávali jsme květiny a zvířata, ale ze všeho nejvíce jsme si užívali západ slunce, padání mlhy, východ měsíce nad lesy a večery s písničkou a povídáním vtipných historek u ohně, které vás zaručeně rozveselí. Myslím, že největší zážitek pro většinu z nás byl, když nám asi o půl třetí v noci unesli polovinu hlídky, našeho Bulíka. Bitva to byla nekonečná, skoro až do ranního svítání, ale nakonec, po mnoha pádech, štípancích a kousnutích, jsme se se skautkami od Brna přeci jen usmířili a skamarádili. Na rozloučenou jsme spolu zazpívali večerku a už za chvíli se ze stanů opět spokojeně ozývalo líbezné chrrrrr, pšíííí, chrrrrr, pšííííí.

foto2


Rybáři

prázdniny k rybolovu na naší nádrži, ale také na jiných revírech nejen moravskoslezského rybářského svazu. Mnozí rybáři si určitě připsali nějaký ten rekordní úlovek, který byl nesporně objektem fotoaparátu… Nyní už se těší na podzimní rybolov, kdy by měli brát především dravé ryby, zejména pak štiky. Na sklonku prázdnin se sešlo na přehradě v Bravanticích více než 40 rybářů, včetně 7 mládežníků, aby změřili síly v dvoudenních nočních závodech v rybolovu. Ty se uskutečnily ve dnech 25. a 26. srpna. Počasí nám tentokrát přálo, nějaké ryby jsme do nádrže doplnili, a tak není divu, že se většině z účastníků podařilo ulovit i více ryb. Nejvíce jich pak ulovil Stanislav Adámek z rybářské organizace Opava, kterému naměřili rozhodčí ryby o celkové délce 816 cm = 816 bodů. Za 1. místo si kromě několika věcných cen odnesl i poukaz na krajskou mimo pstruhovou povolenku v ceně 1600 Kč na příští rok. Na druhém místě byl Josef Maleňák z MO ČRS Fulnek, který měl 350 bodů a třetí pak Martin Zámrský z MO ČRS Bravantice, který měl jen o 9 bodů méně. Dvojnásobný loňský vítěz tak opět prokázal, že patří stále mezi hlavní favority. Zkrátka, jak se říká, kdo umí, ten umí… Výborně si vedli také naší mládežníci: Ondřej Weis byl šestý, když se mu podařilo ulovit úhoře 56 cm a na 8. místě skončil Michal Vaněk se 171 bodem. A nakonec – zvláštní cenu si opět odnesl člen MO ČRS Opava Mojmír Hanslík, kterému skončil v podběráku krásný amur – 71 cm dlouhý. Co čeká naše rybáře nyní? Těšit se ještě z podzimních úlovků než přehrada zamrzne a hospodáře organizace Petra Zárubu pak starost o nové zarybnění, které bývá pravidelně spojováno s kratším uzavřením nádrže. Kdy to bude si můžete přečíst na našich webových stránkách: www.okoun. webnode.cz. V závěru je třeba ještě poděkovat všem rybářům, kteří nám pomáhali udržovat pořádek okolo přehrady i těm, kteří přiložili ruku k dílu v rámci organizovaných brigád.


Společenská rubrika

Jubilanti - významné životní jubileum oslaví: Marie PŘÁDKOVÁ 60 let

  • Jarmila VÍCHOVÁ 60 let
  • Jana SKOPALOVÁ 65 let
  • Vladimír KUSÍN 70 let
  • Ivan PETŘEK 70 let
  • Drahomíra HASOŇOVÁ 75 let
  • Kajetána ROTTEROVÁ 75 let
  • Helena MAZUROVÁ 85 let
Narodili se
  • Vojtěch ŠVEHELKA
  • Anastázie MORDÁČOVÁ
Věnujme tichou vzpomínku.

Všem jubilantům i novým
občánkům přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky a rodinné pohody.


KE STAŽENÍ:  pdf Bravanticky Brumla 4/2017 (918 KB)


Vytisknout E-mail