Dnes má svátek: Ljuba Zítra: Miloslava Pozítří: Gizela
csenfrdeplptruskes

Bravantický Brumla 4/2018


Slovo starosty:

 Vážení spoluobčané, 

stojíme na prahu dalšího volebního období pro roky 2018 – 2022. Přijďte k volbám, které budou ve dnech 5. – 6. 10. 2018  v budově Obecního úřadu Bravantice. Nedejte na šířící se pomluvy a nepravdy. 

VOLTE HLAVOU A SRDCEM

Dále mi dovolte, abych vám poděkoval za zdárné zvládnutí problémů, které nastaly v souvislosti s prováděnou výstavbou chodníkového tělesa a následně prováděnou opravou hlavní komunikace. Práce pro nás zajišťovala a realizovala SUS Nový Jičín. Chci vyzvat všechny občany, kde výstavba chodníku probíhala a kde jsou ještě teď problémy (dosypání hlíny, úprava terénu a podobně), aby své připomínky nahlásili na Obecním úřadě. Všechny podněty budou předány firmě, která by je měla postupně odstraňovat.  V měsíci říjnu, nejpozději v měsíci listopadu bude zahájeno dlouho očekávané čištění toku SEZINA. Bude proveden vývoz naplavené zeminy. 

Od měsíce října 2018 se bude opět provádět vývoz odpadu každý týden. Začínáme dnem 2. 10. 2018. 

V říjnu 2018 se posunuje čas zpět na zimní a to z 27.10. na 28. 10. 2018.

Dále si vás dovoluji požádat o váš písemný souhlas se zasíláním čtvrtletníku BRUMLA, aktualit a různých oznámení o akcích. Souhlas potřebujeme, abychom vám tyto informace mohli zasílat na vaše soukromé e-maily. Vše se děje v souvislosti s nařízením o ochranně vašich osobních údajů.

A ještě bych rád – vám všem občanům Bravantic,  popřál šťastné a veselé prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a všechno nejlepší do nového roku 2019.

Starosta obce Bravantice Ivo Kočíš


Farnost Bravantice zve občany na „Setkání u jesliček“ dne 26. 12. 2018 v době od 15 – 16 h.
Program bohoslužeb o Vánocích bude upřesněn v prosinci na vývěsce.


Ve čtvrtek 18. 10. 2018 od 08.00 do 16.00 hod.

bude proveden vývoz velkoobjemových kontejnerů přistavených na parkovišti před bývalým obchodem Jednota.


Senior klub

 • V posledním čtvrletí 2018 nás čekají dvě akce. 

  30.11. – zveme všecny členy, i ty kteří mají zájem o členství, do KD v 15.00 na tradiční vánoční posezení s občerstvením, hudbou, tombolou a dobrou náladou. Zhodnotíme stávající rok a naplánujeme akce  roku 2019. 

  16.12. – pojedeme do divadla J. Myrona na muzikál „KOČKY“. Je to taneční muzikál plný nádherné fantazie, který je zároveň jedním z realizačně nejnáročnějších divadelních děl vůbec. 

  Víme, že je do Vánoc ještě daleko, ale vždyť to tak utíká. Proto vám všem přejeme příjemné vánoční chvíle v kruhu rodinném a do roku 2019 vstupte pravou nohou, ať se vše daří.

Zprávičky z naší školy a školičky

Vážení občané, milí přátelé školy,

krásné podzimní počasí nás všechny láká k trávení volného času v podzimní přírodě, přesto prázdniny jsou již za námi a školní rok byl slavnostně zahájen 3. září 2018. Přivítali jsme pět nových prvňáčků, kteří obdrželi upomínkové předměty, dárky a zlatou medaili, aby se pro ně stal vstup do školy nezapomenutelným zážitkem. Ostatní žáky jsme překvapili rozšířeným ranním pobytem ve školní družině. Provoz ranní družiny je od 6,15 do 7,30 hod., odpolední provoz od 11,30 do 15,30 hod. V době po výuce připravujeme pro žáky naší školy odpolední aktivity ve formě kroužků – dopravního, informatiky, angličtiny, náboženství a Zumby. Nedílnou součástí a zajímavou aktivitou ve školním roce 2018 / 2019 je nadále pokračování „Čtenářského klubu a Klubu deskových her“, který je realizován z projektu EU OP VVV – Šablony 2017 – 2019. Veškeré kroužky budou realizovány od 1. 10. 2018 do konce školního roku. Hitem letošního roku bude návštěva (únor 2019) České televize v Ostravě, kde si žáci vyzkouší roli režiséra, manipulaci s mixážním pultem, moderování počasí a spoustu jiných zajímavých činností. Už se nemůžeme dočkat. 

Provoz naší školičky byl tentokrát zahájen rovněž 3. září 2018, kdy rodiče již netrpělivě očekávali otevření MŠ. V prvních dnech přišlo do MŠ 28 dětí. Rodiče a děti byli zvědaví, co se událo přes prázdniny. Překvapením pro všechny bylo vybudování moderního sociálního zařízení, které splňuje veškeré hygienické požadavky, není lentilkové jako v družině, ale bílo-žluťáskové. Nově přijaté děti ve školičce se nenásilně adaptovaly na nové prostředí a zapojují se do aktivit se staršími kamarády. V řadách pedagogického sboru došlo ke změně, kdy jsme přivítali novou paní učitelku a asistentku pedagoga, která je nápomocna při práci s dětmi. Také do kuchyně se nám vrátila staronová paní kuchařka. 

Všem pedagogům a pracovníkům bych chtěla poděkovat za jejich pedagogický přínos a práci pro naše nejmenší a žáky. 

Co všechno připravujeme v podzimním a předvánočním období:
Kromě školních projektových dnů, které se týkají výuky žáků a projektů realizovaných v základní a mateřské škole, připravujeme pro děti, žáky, občany z Bravantic tyto akce:

 • 26. 10. 2018 - TRADIČNÍ LUCERNIČKOVÝ POCHOD 
 • 30. 11. 2018 - KULTURNÍ VYSTOUPENÍ PRO DŮCHODCE
 • 07. 12. 2018 - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V KD OD 16,00 HOD. 
 • 18. 12. 2018 - VÁNOČNÍ ZPĚVY V KOSTELE SV. VALENTÝNA V BRAVANTICÍCH
 • 25. 01. 2019 - ŠKOLNÍ PLES  
 • 23. 02. 2019 - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ V KD 

  Výčet činností a aktivit, které připravujeme pro naše děti a žáky je velice obsáhlý, s jednotlivými projekty a aktivitami se můžete seznámit na stránkách ZŠ a MŠ Bravantice: 

Sledujte stránky ZŠ a MŠ Bravantice: www.zsamsbravantice.webnode.cz.

Mgr. S. Tulisová, řed. ZŠ a MŠ Bravantice


Skauti

Skautský tábor Rybí 2018

 skauti 4 2018


Sokol

Vážení spoluobčané, tímto vás zveme do areálu Sokolu Bravantice k domácím utkáním ve fotbale.

Zároveň zveme hochy a dívky ve věku 7–14 let, aby se s námi pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16,30 – 18 hod. proběhli na hřišti. 

rozpis ŽÁCI podzim

  domácí hosté datum ČAS DEN
1. Děrné BRAVANTICE 2.9. 10:00 NEDĚLE
2. Spálov BRAVANTICE 9.9. 13:30 NEDĚLE
3. BRAVANTICE Suchdol n. O. 15.9. 14:00 SOBOTA
4. Jeseník n. O. BRAVANTICE 23.9. 13:00 NEDĚLE
5. Kunín BRAVANTICE 26.9. 16:00 STŘEDA
6. BRAVANTICE Hladké Životice 29.9. 13:30 SOBOTA
7. Hladké Životice BRAVANTICE 7.10. 14:00 NEDĚLE
8. BRAVANTICE Jeseník n. O. 13.10. 13:00 SOBOTA
9. BRAVANTICE Kunín 27.10. 12:00 SOBOTA

 

rozpis MUŽI podzim
  domácí hosté datum ČAS DEN
1. BRAVANTICE Žilina 11.8. 14:00 SOBOTA
2. Hodslavice BRAVANTICE 18.8. 17:00 SOBOTA
3. BRAVANTICE Mořkov „B“ 25.8. 14:00 SOBOTA
4. Fulnek B BRAVANTICE 2.9. 16:30 NEDĚLE
5. Zbyslavice BRAVANTICE 9.9. 16:30 NEDĚLE
6. BRAVANTICE Mankovice 15.9. 16:00 SOBOTA
7. Bludovice BRAVANTICE 22.9. 16:00 SOBOTA
8. BRAVANTICE Olbramice 29.9. 15:30 SOBOTA
9. Ženklava BRAVANTICE 7.10. 15:00 NEDĚLE
10. BRAVANTICE Štramberk 13.10. 15:00 SOBOTA
11. Petřvald „B“ BRAVANTICE >21.10. 14:00 NEDĚLE
12. BRAVANTICE Rybí 27.10. 14:00 SOBOTA
13. Bartošovice BRAVANTICE 3.11. 14:00 SOBOTA
14. BRAVANTICE Bartošovice 10.11. 13:30 SOBOTA

Hasiči informují

V letních horkých měsících naše jednotka nevyjížděla k žádnému požáru, pouze několikrát zasahovala u občanů při likvidaci vos a sršňů. 

hasici 4 2018
Mužské družstvo hasičů se přes prázdniny zúčastnilo několika soutěží, ze kterých si přivezlo poháry za krásná druhá a třetí místa. V polovině prázdnin se utvořilo také nové ženské družstvo, které si ze soutěží přivezlo hned dva poháry za druhé místo. O
běma našim družstvům tak patří velký dík za reprezentaci naší obce na hasičských sportovních soutěžích.

Je nám velmi líto, ale z důvodu absence vedoucích mladých hasičů je dětský kroužek zatím pozastaven! Pokud by měl někdo z občanů zájem nám pomoci a vést děti nejen k hasičským dovednostem, ať nám dá vědět na telefon 604 149 323. 

Prosíme občany, aby se v případě odvozu nefunkčních elektrospotřebičů do hasičárny domluvili na tel. 739 420 198, 604 149 323. 

Klidné prožití posledních měsíců tohoto roku Vám přejí místní hasiči.

Naše webstránky:
bravantice.ikpo.cz/sdh
sdhbravantice.webnode.cz


Myslivecké sdružení Sezina

Podzimní příroda nás zve na procházku po pestrobarevném koberci spadaného listí a láká nás pokochat se hýřivou harmonií barev našich lesů a hájů oplývajících bohatstvím jejich plodů. Přicházející období je časem, kdy celá řada našich pěvců mizí za obzorem směrem k teplejším krajům, aby tam přečkali chudé a mrazivé měsíce.

Letošní významné výročí vzniku Česko-slovenska je i pro nás připomínkou „zelené historie“ myslivosti v naší obci. Před sedm-desáti lety, dne 29. listopadu 1948, byla ustavena první místní myslivecká společnost v osvobozené vlasti. Na 11. prosince 1948 byl schválen hlavní hon a po něm následovala taneční zábava. Výtěžek z této společenské události ve výši 2 050 Kčs byl věnován Obecnímu úřadu na zřízen místního rozhlasu. 

Dne 16. října tohoto roku se koná v Bílovci celostátní Myslivecká konference 2018, na které se budeme i my podílet. V dopoledních hodinách si hosté prohlédnou naši honitbu, která v rámci vodohospodářských opatření zahrnujících tvorbu biocenter, biokoridorů a interakčních prvků omezujících větrnou a vodní erozi, ale též přispívající k zachování nebo obnovení přirozeného genofondu i pro naši zvěř. Získáváme tím vysoce hodnotnou potravní nabídku, možnost úkrytu a klidu před nebezpečím a také bezztrátové hnízdění a vyvádění mláďat. Tomu všemu po úpravách krajiny na katastru naší obce odpovídá oblast v prostoru zvaném Cihelna. Odpoledne v Domě kultury v Bílovci pak budou následovat přednášky našich významných odborníků o opatřeních k úpravám krajiny i k chovu zvěře v ní.

V rámci agroenviromentálních programů úzce spolupracujeme s místní farmou Ing. M. Ličky, který vynikajícím přístupem je nám nápomocen při zajišťování našeho mysliveckého hospodaření. Ke zvýšení potravní nabídky pro naši lovnou zvěř jsme získali jeho nevšední porozumění na rozšiřování zvěřních políček na jeho pozemcích i s jejich zpracováním.

V přírodě přibývá ruchu a pohybu zvěře při doplňování tělesných zásob potřebných pro zimní strádání. Letošní bohatá úroda lesních plodů je k tomu vybízí. I my nezahálíme a zajišťujeme dostatek jaderných, dužnatých i objemových krmiv s doplňkem soli, minerálních a dietických látek v dosavadních i v nově zřízených krmných mysliveckých zařízeních. Těšíme se rovněž na naše „myslivecké žně“, které i přes značný letošní vodní deficit na našich tocích nám ukáže, zda naše celoroční chovatelské úsilí bylo korunováno uspokojivým výřadem.

V měsíci září vzpomeneme patrona myslivců sv. Eustacha a v měsíci listopadu sv. Huberta.

Naše chovatelské snažení i péče o krajinu by nebylo možné bez úzké spolupráce s vlastníky půdy a široké veřejnosti. Děkujeme obecnímu zastupitelstvu v čele se starostou obce p. Ivo Kočíšem, které nám bylo po celé funkční období oporou. Dík patří rovněž ZDAGro Bílovec, Mgr. Jiřímu Svobodovi, zem. podnikateli Ing. Rokytovi i dalším, kteří nám ohleduplně umožňují vykonávat úspěšně právo myslivosti v honitbě. K tomu nám i napomáhá Honební společenstvo vedené p. Fr. Kolesárem. Děkujeme rovněž našim občanům, že při procházkách naší nádhernou přírodou odpovědným přístupem nenarušovali život naší zvěře.

Všem milovníkům přírody a života v ní, zejména dětem, přejeme krásné bílé Vánoce.

Zdeněk Pilich


Rybáři

Letní závody Dospělých

Píše se 25. 08. 2018, tedy den, kdy MO ČRS Bravantice pořádá v pořadí třetí rybářské závody v roce 2018, a to 1. ročník memoriálu Jiřího Hlobila (neboli 24 hodinové letní závody dospělých).

Na tento den čekali a těšili se dospělí rybáři a rybářky „PETROVA CECHU“. Začátek prezentace byl stanoven na 4h ráno. Někteří závodníci byli zdaleka a nocovali v blízkosti nádrže již od pátku 24. 08. 2018. Z rána nám počasí moc nepřálo, pršelo, bylo sychravo a foukal vítr. Proto přišla k duhu dobrá káva nebo čaj s nějakým tím dochucujícím lihovým doplňkem. Po ukončení prezentace bylo napočítáno 48 závodníků, všechno muži.

Po prezentaci a vylosování startovních čísel byli všichni závodníci přivítáni předsedou dozorčí komise panem Miroslavem Mynářem a obeznámeni s pravidly závodu. Poté byla uctěna minutou ticha památka za zesnulého „NAŠEHO KOLEGU“ pana Jiřího Hlobila, který byl dlouholetým funkcionářem naší organizace, a který odešel v květnu 2017 na onen „RYBÁŘSKÝ SVĚT“.

Začátek závodu byl na přání závodníků o půl hodiny posunut, a tudíž signál, který oznámil začátek závodu, zazněl v 6:30 h. Protože byl revír kvalitně zarybněn, bylo více než pravděpodobné, že se chytne spousta ryb. Do bodování se počítali kapři, amuři, líni, candáti, štiky, okouni a úhoři. Všechny ulovené ryby byly puštěny zpět do revíru! 

Po čtyřech hodinách lovu se počasí umoudřilo, přestalo pršet a také vítr ustál. Během dne pak sice ještě chvilkami mrholilo, ale už se závodilo mnohem lépe. Závodníci se v průběhu závodu chodili občerstvit k rybářské chatě. V ceně startovného bylo pro ně přichystáno občerstvení. Grilovali se jak pstruzi, tak makrely a v neposlední řadě i klasické klobásky. Smažily se bramborové placky a v neděli byla k dispozici pro závodníky také gulášová polévka. Podávalo se jak nealko, tak i točené pivečko, které bylo skvěle vychlazené, káva, čaj a v neposlední řadě i něco tvrdšího na zub „PRO CHLAPY“.

Závodníci dávali do boje vše. Svůj um, chytali jak na položenou, tak i na plavanou, prokrmovali lovná místa a čekali na tu svou vytouženou rybku. I přes pochmurné počasí se nachytalo celkem 147 ks ryb, z toho 38 kaprů, 12 amurů, 14 línů, 15 úhořů a 68 okounů. 
ryba5

Konečné pořadí závodníků vyšlo takto:
1. Kasalík Radim 430 bodů
2. Rouček Martin 339 bodů
3. Grulich Martin 338 bodů
4. Maleňák Josef 314 bodů
5. Grobelný Michal 301 bodů
Zvláštní cena za největší rybu – Rouček Martin (kapr 100 cm)

Závěrem mi dvolte poděkovat sponzorům, rozhodčím, pořadatelům a členům výboru, kteří se podíleli na přípravě a samotném průběhu závodu. Panu Mynářovi a panu Tomíčkovi, za obsluhu grilu a jejich dobroty, za prodej nápojů a občerstvení slečně Rybkové Šárce a paní Piešové Evě. Předsedovi MO panu Romanu Piešovi a panu Miroslavu Mynářovi, kteří se ujali vyhlášení výsledků, předání cen a ukončení celého závodu.

Michalík Radek jednatel ČRS MO Bravantice


Společenská rubrika

Jubilanti - významné životní jubileum oslaví: 

 • KOLÁK Vlastimil 60 let
 • KUBICOVÁ Jarmila 60 let
 • KUPKA Jan 65 let
 • DANKOVÁ  Alena 70 let
 • MORDÁČ JÁN 70 let
 • KUNDELA  Emil 75 let
 • KNEDLÍK  Ludvík 75 let
 • TAKAČOÁ  Josefa 80 let
 • PETRŽÍLKOVÁ   Marie 90 let
Narodili se
 • ŠPUNAR  Sebastián
 • TOMÁŠKOVÁ  Ellen
 • KOTRLA  Patrik
 • ŽŮRKOVÁ  Karin
 • MOLKOVÁ  Šárka
Opustili nás
 • RAIZL  Ladislav
Věnujme tichou vzpomínku.

Všem jubilantům i novým občánkům přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.


KE STAŽENÍ:  pdf Bravantický Brumla 4/2018 (3.43 MB)


Vytisknout E-mail